LEESTIJD – maak tijd voor lezen

Privacy Statement

Uw persoonsgegevens worden slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven via een van de websites die zich hebben aangesloten bij LEESTIJD – maak tijd voor lezen.

LEESTIJD is een samenwerkingsverband van websites die lezen belangrijk vinden.
De websites die zich op moment van schrijven hebben aangesloten bij LEESTIJD, zijn:
www.aycr.nl
www.all-you-can-read.nl
www.dekinderboekenwinkel.nl
www.hotzederoosprijs.nl
www.kinderbladen.nl
www.kinderboekenschrijvers.nl
www.kinderboekenseries.nl
www.tijdschriftenwereld.nl
www.zaansekinderjury.nl

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen door:
Ondernemer: Het RedactiePakhuis
Adres: Vrije Heerlijkheid 57
Postcode, woonplaats: 1566 MJ Assendelft
E-mailadres: info@hetredactiepakhuis.nl
Telefoonnummer: +31 (0)75-7719462
KvK: 34265268

Het RedactiePakhuis is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens LEESTIJD.
Het RedactiePakhuis is verantwoordelijke voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van LEESTIJD en diens klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Het RedactiePakhuis is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Het RedactiePakhuis verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van LEESTIJD, de uitvoering van de overeenkomst, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing zoals het versturen van nieuwsbrieven en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Het RedactiePakhuis opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met LEESTIJD met betrekking tot de levering van een product en/of dienst en/of het versturen van nieuwsbrieven. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Het RedactiePakhuis om de overeenkomst uit te voeren.

Het RedactiePakhuis gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens
mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Het RedactiePakhuis altijd passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de websites die zich hebben aangesloten bij LEESTIJD te waarborgen.

Door Het RedactiePakhuis worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:
1) voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: van u persoonlijk uw naam en e-mailadres en daarnaast uw bedrijfsgegevens, te weten bedrijfsnaam, adres, postcode, vestigingsplaats en telefoonnummer;
2) voor de uitvoering van de overeenkomst: van u persoonlijk uw naam en e-mailadres en daarnaast uw bedrijfsgegevens, te weten bedrijfsnaam, adres, postcode, vestigingsplaats, telefoonnummer en bankgegevens;
3) voor bestellingen die zijn geplaatst op websites die zijn aangesloten bij LEESTIJD*: van u persoonlijk uw naam, e-mailadres, adres, postcode, woonplaats, land, uw rekeningnummer en verder de naam en geboortedatum van de ontvanger, en eventueel het ontvangstadres indien dit afwijkt van het adres van u als besteller;
4) voor het versturen van nieuwsbrieven: uw naam en e-mailadres en indien van toepassing of u werkzaam bent in het basisonderwijs.

*)Met uitzondering van websites waarbij de bestelling elders plaatsvindt (zoals bij Bol.com, Intertoys.nl, Tijdschrift.nl of andere affilate websites). In zo’n geval slaat Het RedactiePakhuis géén persoonsgegevens op.

Uw persoonsgegevens zijn voor u op verzoek in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van wederopzegging via de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@leestijd.nl.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst maakt Het RedactiePakhuis gebruik van externe partijen die medeverantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens. In elk geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan zoals hierboven aangegeven. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn, indien dit wettelijk gezien is vereist, verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Het RedactiePakhuis incasseert géén abonnementsgelden en maakt géén gebruik van een externe Payment Provider voor het innen van facturen.

Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Het RedactiePakhuis gebruik van een externe E-mail Service Provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de E-mail Service Provider. De externe E-mail Service Provider is Mailchimp.

Voor marketingdoeleinden schakelt Het RedactiePakhuis géén externe marketingpartijen in.

Aldus opgemaakt op 22 mei 2018 te Assendelft.